Contact Tracker

Tracker Contracts

Poland-Białystok: Miscellaneous medical devices and products

This is a preview of contract award: Poland-Białystok: Miscellaneous medical devices and products that was published on March 22, 2023. To gain full access you will need to login or start your FREE trial.

Title: Poland-Białystok: Miscellaneous medical devices and products

Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych na Blok Operacyjny oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego Białyms...

Published Date: March 22, 2023

Industry Sector: Medical Equipment