Contact Tracker

Tracker Contracts

Poland-Krakow: IT services: consulting, software development, Internet and support

This is a preview of contract notice: Poland-Krakow: IT services: consulting, software development, Internet and support that was published on June 7, 2023. To gain full access you will need to login or start your FREE trial.

Title: Poland-Krakow: IT services: consulting, software development, Internet and support

Description:
Przedmiotem zamówienia jest osiągniecie rezultatu (dzieła) w postaci Wdrożenia systemu typu CMS stanowiącego centralny panel administracyjny do tworzenia i zarządzania stronami WWW bazującymi na predefiniowanych szablonach, zbudowanego w oparciu o technol...

Published Date: June 7, 2023

Industry Sector: IT Equipment, Systems and Services